Vakanties, vrije dagen, verlof

Het vakantierooster is in gezamenlijk overleg met de Barneveldse scholen (BO/VO) vastgesteld. U moet zich aan dit rooster houden. Voor bijzondere situaties vindt u informatie in het hoofdstuk "Documenten en formulieren" onder "Regels voor extra schoolverlof".

Elk jaar hebben wij met het hele team een aantal studiedagen en werkdagen. Tijdens de studiedagen werkt het team aan de ontwikkeling van de kwaliteit van ons onderwijs op basis van het jaarplan. Daarnaast zijn er een aantal werkdagen gepland. Dit zijn lesvrije dagen die leerkrachten gebruiken voor overleg, plannen schrijven en bijwerken, rapporten schrijven, analyses maken etc..  Op deze dagen zijn de kinderen vrij. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd aan te sluiten bij het weekend, vakantie of feestdag.

De dagen staan ook op de kalender vermeld zodat u eventueel  op tijd oppas kunt regelen.

Vakantierooster

 Regio Midden
Herfstvakantie19 oktober t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie22 februari t/m 26 februari 2021
Goede Vrijdag2 april 2021
Paasmaandag5 april 2021
Koningsdag27 april
Meivakantie3 mei t/m 14 mei 2021
Pinkstermaandag24 mei 2021
Antoniusvakantie14 juni t/m 18 juni 2021
Zomervakantie19 juli t/m 27 augustus 2021

 

 

Studiedagen: vrij voor alle groepen

maandag 5 oktober
woensdag 25 november t/m vrijdag 27 november
maandag 1 februari en dinsdag 2 februari
donderdag 1 april