Vakanties, vrije dagen, verlof

Het vakantierooster is in gezamenlijk overleg met de Barneveldse scholen (BO/VO) vastgesteld. U moet zich aan dit rooster houden. Voor bijzondere situaties vindt u informatie in het hoofdstuk "Documenten en formulieren" onder "Regels voor extra schoolverlof".

Elk jaar hebben wij met het hele team een aantal studiedagen en werkdagen. Tijdens de studiedagen werkt het team aan de ontwikkeling van de kwaliteit van ons onderwijs op basis van het jaarplan. Daarnaast zijn er een aantal werkdagen gepland. Dit zijn lesvrije dagen die leerkrachten gebruiken voor overleg, plannen schrijven en bijwerken, rapporten schrijven, analyses maken etc..  Op deze dagen zijn de kinderen vrij. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd aan te sluiten bij het weekend, vakantie of feestdag.

De dagen staan op de kalender vermeld zodat u eventueel  op tijd oppas kunt regelen.

Vakantierooster 2023-2024

Herfstvakantie 16 t/m 22 oktober
Kerstvakantie 25 december t/m 7 januari 
Voorjaarsvakantie 19 t/m 25 februari
Meivakantie 29 april t/m 12 mei
Antoniusvakantie 17 t/m 23 juni
Zomervakantie 15 juli t/m 25 augustus

 

Studiedagen en vrije dagen

Studiedag Maandag 4 september
Studiedag Woensdag 4 oktober
Studiedag Dinsdag 7 november
Studiedag Donderdag 7 december
Studiedag Vrijdag 8 december
Studiedag Maandag 5 februari
Studiedag Dinsdag 6 februari
Studiedag Donderdag 28 maart
Goede Vrijdag Vrijdag 29 maart
Tweede Paasdag Maandag 1 april
Hemelvaartsdag Donderdag 9 mei
Tweede Pinksterdag Maandag 20 mei
Studiedag Dinsdag 21 mei