Vakanties, vrije dagen, verlof

Het vakantierooster is in gezamenlijk overleg met de Barneveldse scholen (BO/VO) vastgesteld. U moet zich aan dit rooster houden. Voor bijzondere situaties vindt u informatie in het hoofdstuk "Documenten en formulieren" onder "Regels voor extra schoolverlof".

Elk jaar hebben wij met het hele team een aantal studiedagen en werkdagen. Tijdens de studiedagen werkt het team aan de ontwikkeling van de kwaliteit van ons onderwijs op basis van het jaarplan. Daarnaast zijn er een aantal werkdagen gepland. Dit zijn lesvrije dagen die leerkrachten gebruiken voor overleg, plannen schrijven en bijwerken, rapporten schrijven, analyses maken etc..  Op deze dagen zijn de kinderen vrij. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd aan te sluiten bij het weekend, vakantie of feestdag.

De dagen staan op de kalender vermeld zodat u eventueel  op tijd oppas kunt regelen.

Vakantierooster 2022-2023  

Herfstvakantie24 t/m 28 oktober
Kerstvakantie26 decembert t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie27 februari t/m 3 maart
Meivakantie24 april t/m 5 mei
Antoniusvakantie12 t/m 16 juni
Zomervakantie10 juli t/m 19 augustus

 

Studiedagen en vrije dagen

StudiedagMaandag 5 september
StudiedagWoensdag 5 oktober
StudiedagDonderdag 6 oktober
StudiedagDinsdag 6 december
StudiedagVrijdag 10 februari
StudiedagMaandag 13 februari
StudiedagDinsdag 14 februari
StudiedagDonderdag 6 april
Goede VrijdagVrijdag 7 april
Tweede PaasdagMaandag 10 april
HemelvaartsdagDonderdag 18 mei
Vrijde dagVrijdag 19 mei
Tweede PinksterdagMaandag 29 mei