Vakanties, vrije dagen, verlof

Het vakantierooster is in gezamenlijk overleg met de Barneveldse scholen (BO/VO) vastgesteld. U moet zich aan dit rooster houden. Voor bijzondere situaties vindt u informatie in het hoofdstuk "Documenten en formulieren" onder "Regels voor extra schoolverlof".

Elk jaar hebben wij met het hele team een aantal studiedagen en werkdagen. Tijdens de studiedagen werkt het team aan de ontwikkeling van de kwaliteit van ons onderwijs op basis van het jaarplan. Daarnaast zijn er een aantal werkdagen gepland. Dit zijn lesvrije dagen die leerkrachten gebruiken voor overleg, plannen schrijven en bijwerken, rapporten schrijven, analyses maken etc..  Op deze dagen zijn de kinderen vrij. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd aan te sluiten bij het weekend, vakantie of feestdag.

De dagen staan ook op de kalender vermeld zodat u eventueel  op tijd oppas kunt regelen.

Vakantierooster

 Regio Midden
Herfstvakantie21 oktober t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie24 februari t/m 28 februari 2020
Goede Vrijdag10 april 2020
Paasmaandag13 april 2020
Meivakantie27 april t/m 8 mei 2020
Pinkstervakantie1 juni t/m 5 juni 2020
Zomervakantie20 juli t/m 28 augustus 2020

 

Studiedagen: vrij voor alle groepen

maandag 7 oktober
woensdag 20 november
donderdag 5 december
vrijdag 6 december
maandag 27 januari
dinsdag 28 januari
vrijdag 21 februari
donderdag 9 april