Betrokkenheid ouders

We vinden het belangrijk dat u als ouder gemakkelijk de school inloopt en contact heeft met de teamleden. Op de Antoniusschool is het de gewoonte dat ouders voor de start van de schooldag meegaan om bij hun kind in de groep te kijken. Men kan kort iets aan de leerkracht melden of een afspraak maken als er wat meer tijd nodig is. Uw betrokkenheid en concrete hulp als ouders is ook  belangrijk en  nodig voor de uitvoering van activiteiten. Het geeft het onderwijs en de school iets extra’s. De school stimuleert deze bijdrage en waardeert uw inzet zeer. Echter, de verantwoordelijkheid voor onderwijskundige zaken ligt bij het schoolteam.