Missie en visie

De Antoniusschool wil de plek zijn waar kinderen ruimte en verantwoordelijkheid krijgen
om zelf en samen de wereld te leren kennen en te ontdekken wie ze zijn.

De kernwaarden

Ontdekken

Door verwondering de wereld ontdekken

We bieden onze kinderen een leeromgeving waarbinnen zij zich optimaal en zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. De stamgroepleider ziet kansen voor elk kind binnen zijn eigen mogelijkheden en stemt het aanbod hierop af. Er is ruimte voor verwondering, nieuwsgierigheid en talent, zodat iedereen een eigen “ik” kan ontwikkelen.

Verbinding

Verbinding met jezelf, de ander en de wereld om je heen.

We leren onze kinderen vaardigheden zodat zij stapsgewijs leren samen te werken. Het samenwerken kan ingezet worden om van en met elkaar te leren; zowel binnen als buiten de groep. De stamgroepleider heeft een sturende, een begeleidende en een coachende rol, afhankelijk van de behoeften van de groep of een kind. 

Zelfverantwoordelijkheid

Ontwikkeling van zelfverantwoordelijkheid en het groeien naar eigenaarschap

We gunnen onze kinderen een schoolomgeving waarbij iedereen leert verantwoordelijkheid te dragen en betrokkenheid te tonen voor zichzelf én de ander; zowel sociaal als cognitief. Een kind kan pas echt goed leren als het zich verantwoordelijk voelt voor zijn eigen leerproces. We willen dat kinderen kunnen meedenken en meebeslissen over wat ze leren, maar ook over het reilen en zeilen in de groep en in de school.