Praktische informatie

Onderstaande informatie is een aanvulling op de schoolgids en deze website.

Belangrijke informatie

Klik op een van de onderwerpen voor meer informatie.

​​​​

Centrum voor Jeugd en Gezin

Opvoeden en vragen horen bij elkaar!

Groter groeien. Iedereen doet het! Een eigenwijze kleuter. Een kind dat niet achter de computer of tv vandaan te krijgen is. Opvoeden is leuk, maar soms heeft u vragen waar u even geen antwoord op weet. Vaak helpt het als je er met iemand over kunt praten. Dit kan bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Onze medewerkers denken met u mee, geven praktische tips en kijken welke oplossing het beste bij u past.
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor ALLE opvoeders, kinderen, jongeren, gezinnen en professionals in de gemeente Barneveld. Als het nodig is, helpt het Centrum voor Jeugd en Gezin bij het vinden van mensen of instanties die u en uw kind(eren) verder kunnen helpen.
 
Bent u die ouder of verzorger die het goed wil doen voor zijn kind(eren), maar soms ook vragen heeft of zich onzeker voelt? Dan kunt u bij het CJG, terecht!
U kunt ons bellen met uw vraag of een afspraak maken, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, behalve woe- en vrijdagmiddag. Tel. 0342-414816
Op de website kunt u veel informatie vinden over opvoeden en opgroeien ingedeeld per leeftijdsgroep: www.cjgbarneveld.nl
U kunt u vraag ook nú al stellen. Heel makkelijk door een e-mail te sturen info@cjgbarneveld.nl
 
Daarnaast worden er ook voorlichtings- en themabijeenkomsten, cursussen, en opvoedparty’s gegeven.
De diensten van het CJG zijn gratis!
 
Binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin werken verschillende organisaties samen die zich richten op jeugd, ouders en opvoeders.
 
Centrum voor Jeugd en Gezin
Bouwheerstraat 52
3772 AL Barneveld
0342-414816
 

Kinderopvang

Kinderopvang biedt kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en gastouderopvang aan onder één dak. In de Antoniusschool in Barneveld heeft onze buitenschoolse opvang (BSO) een eigen ruimte. Wij bieden allereerst ruimte om in een huiselijke omgeving bij te komen van de schooldag. Een kind mag zelf aangeven hoe het zijn of haar vrije tijd wil doorbrengen. Even rustig een boekje lezen kan, maar we bieden naast opvang ook uitdaging door middel van ontwikkelingsgerichte activiteiten. Wij bieden in een wisselend rooster diverse clinics aan. Denkt u hierbij aan sport, theater, fotografie, kunst, muziek en natuur. In de vakanties plannen wij geregeld dagjes uit, bijvoorbeeld naar de kinderboerderij, speeltuin of musea. Zo vormt de BSO een plek waar kinderen graag komen en waar ze altijd andere kinderen treffen om mee te spelen. Wilt u meer informatie of heeft u belangstelling voor de diverse opvangsoorten welke mogelijk zijn bij de Antoniusschool of één van onze andere locaties, neem dan contact op via 0342-423 617 of neem een kijkje op onze website www.dolfijnkinderopvang.nl.

Wanneer u heeft besloten te kiezen voor de opvang van uw kind(eren) bij DOL FIJN, dan kunt u zich ook aanmelden via onze website.

 

Fietsen
Fietsen op de speelplaats is erg gevaarlijk!
Spelende kinderen letten beslist niet op eventuele fietsers. Dus: vanaf het hek lopend met de fiets naar het fietsenrek. Moet u op school zijn als hulpouder, dan vragen wij u om uw fiets in een van de lege fietsenrekken te zetten. 
 
Gevonden voorwerpen
Alle voorwerpen die op school worden gevonden, verzamelen we in een bak bij de hal. Spullen die niet worden opgehaald, stallen we regelmatig uit en we doen ze daarna weg naar een goed doel.
 
Gymtijden
Maandag:
8.30-9.10 7/8 Puffins (zelfstandig naar gymzaal)
9.10-9.50 5/6 Toekans
9.50-10.30 3/4 Papegaaien
10.30-11.10 3/4 Flamingo's
11.10-11.50 6/7 Woodpeckers (zelfstandig naar huis of met Youri mee naar school voor overblijven)
11.50-12.00 afbouwen en omkleden 6/7
 
Woensdag
9.15-10.00 5/6 Toekans
10.00-10.45 6/7 Woodpeckers
10.45-11.30 3/4 Flamingo's
11.30-12.30 3/4 Papegaaien (de groep kan bij de Lijsterhof opgehaald worden)
 
Vrijdag
8.30-9.10 7/8 (zelfstandig naar gymzaal)
 
Op maandag worden de gymlessen gegeven door een vakleerkracht gymnastiek (Youri Blom). Dit zijn vooral de toestellessen. Op de andere dag geeft de eigen leerkracht de spellessen.
 
Internet
Wij vinden het belangrijk om kinderen te leren wat wel en niet kan/mag bij internetgebruik en hen daarop te controleren. Hiermee zorgen we voor een veilig internetgebruik in school en wellicht ook daarbuiten.
 
Jarigen
Jarig zijn is en blijft voor ieder kind een feest. Daarom vieren we dit ook uitgebreid in de stamgroep. Ook tijdens de weekopening op maandag wordt er voor de jarige gezongen door de hele school. Bij een verjaardag hoort natuurlijk ook een traktatie. Wilt u die gezond en niet te groot maken?
In groep 1 - 2 kunt u gerust bij de verjaardagviering van uw kind komen.

Kamp
 
Lesuitval
Ons team werkt hard om te zorgen dat elke dag het onderwijs doorgang kan vinden. Leerkrachten melden zich pas ziek als het echt niet anders kan. Voor vervanging kan de directeur gebruik maken van een vervangingspool (IPPON). In de periode van persoolstekort en van veel zieken in het onderwijs, lukt dat helaas niet altijd. Soms kan er gebruik gemaakt worden van een duopartner; een heel enkele keer van een ouder die in het onderwijs werkt.
 
Als het echt niet lukt om een vervanger te vinden, worden ouders verzocht hun kind(eren) thuis te houden. Het is niet mogelijk (én niet wenselijk) om de kinderen van een groep te verdelen over de andere groepen. Betreffende ouders worden zo snel als mogelijk is via de App op de hoogte gesteld. Als opvang thuis écht niet mogelijk is, wordt opvang op school verzorgd.

Alle scholen van SKOVV hebben afgesproken dat de directeur en de intern begeleider geen vervanging gaan doen; daar lijdt de goede gang van zaken op school onder. Daarnaast wordt er voor gezorgd dat een groep maximaal 2 dagen achter elkaar thuis kan zijn. Daarna blijft een andere groep thuis en krijgt de groep van de afwezige leerkracht de leerkracht van die groep.

Lichamelijke ontwikkeling
Groep 1 - 2 heeft elke dag bewegingsonderwijs (binnen of buiten). Ze hebben een gymtas voor kleding en gymschoenen aan hun eigen kapstok hangen.

Voor de gymlessen van groep 3 t/m 8 gaan we naar de sporthal aan de Lijsterhof. Tijdens de gymlessen is gymkleding verplicht, dat wil zeggen een shirt en gymbroekje of turnpakje en gymschoenen (géén turnschoenen). Wilt u deze kleding merken en meegeven in een tas van textiel? Elke vrijdag gaat de gymtas mee naar huis, zodat u de kleding kunt wassen.

De kinderen die op de fiets naar de sporthal gaan (groep 5-6 en 7-8) hebben altijd een veiligheidshesje aan.

Luizencontrole
Op woensdagochtend na iedere vakantie controleren we de kinderen op aanwezigheid van luizen (data staan op de kalender). Een vaste werkgroep van ouders verzorgt dit.
 
Antonius: milieuschool
Om kinderen al op jonge leeftijd bewust te maken van het milieu staat in iedere stamgroep een papierkrat en een milieubak. Hierin wordt plastic-, groen- en restafval gescheiden verzameld.
 
Daarnaast kunt u inleveren:
papier: in de blauwe papiercontainer. Die staat op het grote plein bij de ingang.
oude kleding: er staat bij school een wit/oranje container waarin u de oude kleding en schoenen in een plastic zak kwijt kunt. Van de opbrengst kopen we leuke dingen voor de school. 
 
Mobiele telefoons
 
Ouderbijdrage
Een school mag een ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten en andere zaken die niet tot het gewone onderwijs behoren, zoals de sinterklaas- en kerstviering, het schoolfeest, het schoolreisje, enzovoort. De ouderbijdrage is vrijwillig.
Als een ouder er voor kiest om de ouderbijdrage niet of voor een deel te betalen, kan de school besluiten om een leerling niet te laten deelnemen aan de activiteiten waarvoor niet is betaald. Voor ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen, bestaat via de gemeente een regeling.
De ouderraad heeft voor het schooljaar 2021-2022 een  ouderbijdrage van € 45,00 per kind vastgesteld.
Voor kinderen die ná 1 januari op school komen bedraagt de bijdrage € 35,-.
 
Ouder (kind) gesprekken
Aan het begin van het schooljaar vindt er een startgesprek plaats. Vanaf groep 5 is daarbij ook het kind aanwezig. Doel is om met elkaar te bespreken voor welke ontwikkeling van het kind dat jaar extra aandacht zal zijn (op school én thuis). Er wordt dan tevens afgesproken hoe vaak de leerkracht met u een gesprek heeft om die ontwikkeling te volgen. Dit gesprek én het gesprek in februari zijn verplicht. De andere twee gesprekken (zie hieronder) zijn op afspraak (op verzoek van leerkracht óf ouder).
 
Overgang van groep 2 naar groep 3
De grens van 1 oktober als datum voor de overgang van kleuterklas naar groep 3 bestaat al sinds 1985 niet meer. De inspectie hanteert de datum van 1 januari. Alle kinderen die zes jaar worden voor 1 januari moeten na de zomervakantie naar groep 3. De gedachte hierachter is dat kinderen acht jaar over de basisschool mogen doen. Op de Antoniusschool worden alle kleuters die tussen 1 september en 1 januari zes jaar worden besproken met de intern begeleider en met onderbouwcollega’s in de bouwvergadering. We nemen de beslissing voor verlenging van groep 2 of doorgaan naar groep 3 op grond van de observaties van de stamgroepleider en de scores op ZIEN (sociaal emotionele ontwikkeling). Bij twijfel betrekken we de Cito E2 kleutertoetsen hierbij en vullen we het protocol leesproblemen en dyslexie in. Uiteraard bespreken we onze bevindingen met de ouders van het kind.
 
Parkeren en verkeer
In het centrum van Barneveld is betaald parkeren ingevoerd, ook in de directe omgeving van de Antoniusschool is er een gele streep ofwel een stopverbod aangebracht aan de zijde van de school. Deze maatregel is genomen voor de veiligheid van (uw) kinderen, auto’s mogen aan dezevan de weg niet meer stilstaan. Aan de schoolkant is er een z.g. Kiss&Ride strook. Bedoeling is dat u hier uw kind laat uit- of instappen en weer wegrijdt. U mag hier dus niet blijven staan. De gemeentelijke BOA’s houden toezicht op het naleven van deze maatregelen!
‘s Morgens tot 09.00 uur is het vrij parkeren.  Daarna moet er een kaartje gekocht worden: 10 cent voor 15 minuten.
Om het voor uw kind(eren) zo veilig mogelijk te houden, is het van groot belang om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen!
 
Pauzehap
Rond 10.00 uur of na de pauze maken we even tijd voor een tussendoortje. De afspraak is dat de kinderen geen snoep en/of limonade meenemen. Ook vinden wij het prettig als de kinderen hun melk (mag koel gezet worden in de koelkast in de keuken) of sap in een beker meebrengen en brood in een trommel. Dit om de hoeveelheid afval zo klein mogelijk te houden. Wilt u (vooral de jongere kinderen) niet te veel meegeven?
Op dinsdag, woensdag én donderdag nemen de kinderen alléén fruit en/of groente mee.
 
Pleinwacht
Tijdens elke pauze, zowel in de ochtend als tussen de middag vanaf 13.00 uur, lopen meerdere leerkrachten buiten om toezicht te houden op het spel van de kinderen. In de middagpauze is uw kind, als het niet overblijft, vanaf 13.00 uur weer welkom op het plein. Tot die tijd is het plein bestemd voor de overblijvers, er zijn dan overblijfkrachten op het plein.
 
Procedure advies voortgezet onderwijs

Eerste adviesgesprek 

In november vindt het eerste adviesgesprek plaats. Dit gesprek wordt gevoerd met ouders, het kind en de leerkracht. In dit gesprek bespreekt de leerkracht de ontwikkeling van het kind tot dan toe (zowel op basis van de LOVS-gegevens als op werkhouding en motivatie) en geeft op basis daarvan een advies over het niveau van voortgezet onderwijs dat voor deze leerling geschikt zou zijn. De leerkracht heeft dit eerder besproken met de IB-er en directie, indien wenselijk ook de leerkracht van het voorgaande jaar. Uiteraard zijn wensen en ideeën van het kind daarvan ook een onderdeel. 

Adviesgesprek 

In februari vindt het definitieve adviesgesprek plaats. Dit gesprek wordt gevoerd met ouders, het kind, directie en de leerkracht. Het definitieve advies wordt vooraf vastgesteld door de leerkracht, IB en directie. 

Na de eindtoets 

Als de resultaten van de eindtoets binnen zijn, nemen we het resultaat in een gesprek met ouders én kind door en vergelijken het met het eerder geformuleerde advies. Bij verschillen bespreken we wat daarvan de redenen kunnen zijn. Indien de Eindscore lager uitvalt dan verwacht dan blijft het advies van de school staan. De leerkracht geeft tijdens de warme overdracht met de VO-school aan waarom, ondanks de lagere eindscore, het kind geschikt is voor de geadviseerde vorm van VO. 

Indien de eindscore hoger uitvalt dan verwacht is het mogelijk het schooladvies te heroverwegen. De leerkracht overlegt dit met de IB-er. Vervolgens wordt dit met ouders besproken. 

In bijna alle gevallen is het definitieve advies aan het voortgezet onderwijs, gelijk aan het eerder door de leerkracht gegeven advies. Met andere woorden: voor het opstellen van een advies aan het voortgezet onderwijs weegt de jarenlange ervaring van de school met het kind het zwaarst. Naast kennisaspecten worden werkhouding, motivatie, doorzettingsvermogen en creativiteit serieus meegewogen. De eindtoets is een onderdeel in dat proces: een instrument om een onafhankelijk overzicht te krijgen van de mogelijkheden en het niveau van het kind van taal en rekenen.  

De school voor Voortgezet Onderwijs beslist altijd over de definitieve plaatsing en raadpleegt bij verschil van inzicht altijd de school. 

 
Schoolreis
 
Schooltijden
  • om 08.30 uur beginnen de lessen. Tien minuten ervoor gaat de deur open en kunnen kinderen en ouders binnenkomen
  • om 13.00 uur mogen de niet-overblijvers het plein op. Om 13.10 uur gaat de deur open en gaan de kinderen naar binnen.
Groep 1 t/m 8
Maandag / dinsdag / donderdag / vrijdag
08.30 - 12.00 en 13.15 - 15.15 uur
woensdag 08.30 - 12.30 uur
 

Schorsing en verwijdering
Gelukkig hebben wij de ervaring dat kinderen, ouders en personeel in goede harmonie samenwerken. Maar er zijn andere situaties denkbaar. Het schorsen of verwijderen van kinderen zien we als allerlaatste middel om de veiligheid van de kinderen en het personeel op school te waarborgen. Het bestuur van de SKOVV heeft in haar beleidsplan "Beleid toelating en verwijdering leerling" een procedure vastgesteld voor al haar scholen. Het beleidsplan ligt ter inzage op school.
Bij ernstige gedragsproblemen die de veiligheid van andere kinderen of teamleden in gevaar brengen, kan de schoolleiding overwegen een time-out te nemen (een kind wordt voor de rest van de dag naar huis gestuurd) of een kind tijdelijk te schorsen. Daar gaat altijd een schriftelijke waarschuwing aan vooraf die de ouders na een gesprek wordt overhandigd. Mocht daarna besloten worden tot een schorsing, dan wordt dit de ouders schriftelijk kenbaar gemaakt. Het schoolbestuur krijgt een afschrift van dit besluit.
In het uiterste geval kan besloten worden tot verwijdering van het kind van school. Voordat hiertoe besloten wordt, vindt er een gesprek plaats tussen een afvaardiging van het schoolbestuur, de betrokken leerkracht en de schoolleiding. Bij het voornemen een kind van school te verwijderen, heeft de school een inspanningsverplichting om in een periode van acht weken een andere school te zoeken. Als dat na acht weken niet is gelukt, kan alsnog tot definitieve verwijdering worden overgegaan.
 
 
Om een goed handschrift te bevorderen, hebben we afspraken over het pengebruik:
groep 1 - 2 triple (driekantige) potlood
groep 3 eerste deel schooljaar triple potlood, daarna een rollerpen
groep 4-6 rollerpen,
groep 7-8 keuze: rollerpen, balpen, vulpen
 
Uiteraard kunnen we in bijzondere situaties van het bovenstaande afwijken, dit gebeurt altijd in overleg met de leerkracht. De rollerpen wordt in principe eenmaal door de school ter beschikking gesteld voor elk kind. Als de pen door onzorgvuldig gebruik stukgaat of kwijtraakt, moeten ouders voor een nieuwe pen betalen.
 
Sponsoring
Onze school kiest ervoor om zich te houden aan het convenant sponsoring dat op 13 februari 1997 is gesloten tussen de overheid, besturenorganisaties, ouderorganisaties en andere instanties. Uitgangspunt daarbij is dat sponsoring op geen enkele wijze de inhoud van het onderwijs mag beïnvloeden, noch de school in een afhankelijke positie mag plaatsen. Voor specifiekere informatie verwijzen we hier naar de tekst van het bovenvermelde convenant.
 
Studie(mid)dagen en werkdagen
Elk jaar hebben wij met het hele team een aantal studiedagen en werkdagen. Tijdens de studiedagen werkt het team aan de ontwikkeling van de kwaliteit van ons onderwijs op basis van het jaarplan.
Daarnaast zijn er een aantal werkdagen gepland. Dit zijn lesvrije dagen voor de kinderen en die leerkrachten gebruiken voor overleg, plannen schrijven en bijwerken, rapporten schrijven, analyses maken etc..
 
Tropenrooster
Tijdens de zomermaanden kan de temperatuur in het lokaal behoorlijk oplopen, daarom hebben wij met de MR besloten dat er in dergelijke gevallen een tropenrooster gehanteerd kan worden. Als de directie en het personeel besluiten om het tropenrooster te hanteren zal u minimaal 24 uur van tevoren op de hoogte worden gebracht. De schooltijden zullen er dan als volgt uitzien: 08.30-12.00 - 12.15-14.15. Als er een tropenrooster is zullen alle kinderen overblijven. Mocht het zo zijn dat het u niet lukt om uw kind om 14:15 uur van school op te halen, dan zal de school voor opvang zorgen tot 15:15 uur.
 
Verlof
Kortdurend verlof: dokter, tandarts e.d.
Voor bezoek aan dokter, tandarts e.d. is het uitgangspunt dat dit zoveel mogelijk buiten de schooltijden plaatsvindt.
Mocht dit niet anders kunnen, dan kan via de App verlof worden aangevraagd. Denkt u eraan dit op tijd te doen?
Ga naar:
Ga naar administratie
Selecteer je kind / een van je kinderen
Klik op "Verlof aanvragen".
 
Langer verlof:
Er kunnen omstandigheden zijn, waarvoor u (voor één of meerdere dagen buiten de vakanties om) extra verlof wilt aanvragen. De wet op de Leerplicht kent een aantal redenen waarvoor verlof toegekend mag worden, zoals ziekte, bruiloften, jubilea en dergelijke. Extra vakantieverlof mag alleen worden toegekend als dit te maken heeft met de specifieke aard van uw beroep en dan zelfs voorzien van een werkgeversverklaring of om een andere 'gewichtige omstandigheid'.
Voor elk verlof dient een aanvraag gedaan te worden bij de directeur. Dit kan via de schoolappof d.m.v. een formulier dat u op de website kunt vinden. Deze aanvragen dienen minimaal 4 weken vóór de verlofdatum ingediend te worden.
De regels voor extra verlof zijn op de website te lezen en zijn ook in de schoolgids opgenomen. De aanvragen worden zorgvuldig behandeld en het verlof wordt alleen door de directeur of de leerplichtambtenaar van de gemeente verleend.
 
Weekopening en vieringen
We houden regelmatig vieringen: mét of zonder thema. Er zijn verschillende soorten vieringen: álle groepen; twee groepen samen; familieviering (gezinsleden treden samen op); en een viering “Antonius Got Talent”.
Er wordt toneel gespeeld, gedanst, muziek gemaakt, enzovoort. De kinderen van groep 7 en 8 verzorgen de presentatie van elke viering. Als u het leuk vindt om te komen kijken, bent u van harte welkom. De vieringen zijn op vrijdagmiddag en starten om 14.30 uur. De data én de soort viering staan op de kalender.
 
Ziek (afwezigheids-) melding
Als uw kind ziek is, of om een dringende reden niet aanwezig kan zijn, moet u dit vóór 08.30 uur melden. Dit kan het beste met de schoolapp. Elke leerkracht leest rond 08.30 uur deze meldingen. Als u op tijd meldt, hoeven we ons geen zorgen te maken als uw kind niet op school aangekomen is. Mocht uw kind niet aanwezig zijn en r is geen afmelding geweest, dan nemen wij z.s.m. contact met u op om te verifiëren waar uw kind is.