Schoolkalender

Elk jaar geeft de school een gedrukte schoolkalender uit. Op de voorkant vindt u alle data van bekende en geplande activiteiten, zoals projecten, bijeenkomsten, verjaardagen, vakanties en vrije dagen. Regelmatig krijgt u via de schoolApp herinneringen en eventuele wijzigingen van de activiteiten die op deze kalender staan.

Op de achterkant van elke maand vindt u allerlei informatie uit de schoolgids en van de website. Enerzijds is dat informatie die jaarlijks wijzigt, bijvoorbeeld gymtijden, vakanties en vrije dagen of gegevens van personen. Anderzijds is dit belangrijke praktische informatie om bij de hand te hebben. 

Alle ouders vinden op de agendafunctie van de schoolapp actuele informatie over activiteiten en oproepen voor hulp / materialen e.d.. Op de kalender hieronder vindt u dit ook terug.