Onze school

Onze school is een Katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij zijn een moderne Jenaplanschool met tweejarige stamgroepen. Onze school staat open voor alle leerlingen [alle religies] die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij wij een kind niet de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs kunnen bieden). Het is ons doel om leerlingen een brede ontwikkeling te bieden waarbij er evenwicht is tussen de cognitieve vakken, de sociale ontwikkeling en de ontwikkeling van allerlei belangrijke vaardigheden.