Kanjerschool

De Antoniusschool biedt kinderen naast kwalitatief goed onderwijs, een plek waar zij zich veilig, aanvaard en prettig kunnen voelen. Ze leren er vreugde en verdriet delen, anderen te troosten, zorg te hebben voor de ander en voor de omgeving. Samen met de kinderen leggen we afspraken vast over hoe we met elkaar en de omgeving omgaan en oefenen dat met lessen uit de  Kanjertraining. Door de kleinschaligheid van de school is er veel aandacht voor het individu. Kinderen met faalangst, dyslexie of een sociaal-emotioneel probleem helpen we zich te ontplooien

Pedagogisch klimaat

Onze school heeft een goed pedagogisch klimaat. Hieraan wordt ook veel aandacht besteed. Via allerlei kanalen wordt dat bevestigd, o.a.  door: de tevredenheidspeilingen voor ouders en leerlingen; gesprekken met ouders en kinderen; wat kinderen ons vertellen over welbevinden en betrokkenheid en over hoe we pestgedrag aanpakken. Ook tijdens uitstapjes buiten de school  horen we positieve reacties over hoe onze kinderen zich gedragen en met elkaar omgaan.