Jenaplanschool

Onze Jenaplanschool is enerzijds een gewone basisschool waar we kinderen stimuleren om goede prestaties te leveren. Anderzijds vinden we ook dat een kind vaardigheden nodig heeft om het geleerde, de opgedane kennis te kunnen gebruiken. Daarom besteden we ook veel aandacht aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, het zelfstandig werken, het ontdekken van de eigen mogelijkheden en het leren zich te presenteren. Kinderen leren in een jenaplanschool veel door deel te nemen aan de zogenaamde basisactiviteiten, spreken/communiceren, spelen, werken en vieren. 

Op onze school wordt WO geïntegreerd aangeboden in alle groepen. Hierin krijgen de taaldoelen een plaats en wordt expliciet aandacht besteed aan woordenschatontwikkeling. Daarnaast is cultuureducatie, inzet van ICT én een aantal 21e eeuwse vaardigheden ondergebracht in de aangeboden thema’s. 

Uitgangspunten

Een van de belangrijkste uitgangspunten van ons Jenaplanonderwijs is dat we willen uitgaan van het unieke van elk kind. Dit betekent dat wij kinderen stimuleren in het ontdekken van hun eigen identiteit en ontwikkelingsmogelijkheden. We willen kinderen uitdagen om hun eigen kwaliteiten te leren ontdekken en ontwikkelen. Het is belangrijk dat kinderen zelfstandig leren werken: leren plannen, hulp kunnen geven én ontvangen, zorg hebben voor het werk en het materiaal, maar ook dat zij kunnen samenwerken. Naast ruimte om eigen keuzes te mogen maken, worden er ook eisen gesteld aan kwantiteit en kwaliteit. Van belang daarbij is de groei naar (meer) zelfstandigheid, de school kan daarbij gebruikmaken van wat kinderen zelf willen: ‘groot worden’. 

Stamgroep 
De (stam)groepen bestaan doorgaans uit twee jaargroepen. Daarbinnen wordt de leerstof per groep vaak gedifferentieerd aangeboden. Kinderen zijn gewend om niet allemaal met dezelfde activiteit bezig te zijn. Het gaat dan zowel om kinderen die moeite hebben met bepaalde leerstof, als om kinderen die (veel) meer dan gemiddeld aankunnen. Hierbij gaan we eerder uit van samenwerking dan dat er individueel onderwijs wordt nagestreefd.