Kinderraad

Een door de kinderen van de stamgroep gekozen groepje kinderen praat en denkt mee over alles wat met de school te maken heeft. We willen de mening en ideeën van kinderen serieus nemen. De Kinderraad vergadert ongeveer elke 6 weken met de schoolleider. Kernwoorden zijn betrokkenheid, verantwoordelijkheid, democratie, vergaderen. Zo kunnen we samen nog beter werken aan een school waar goed geleerd kan worden; waar leuke dingen gebeuren; waar kinderen voor elkaar opkomen; waar van alles besproken kan worden; waar kinderen serieus genomen worden.   

Wat leer je als je in de Kinderraad zit?

  • Meedenken over allerlei zaken die met de school te maken hebben: je hebt een stem die meetelt. 
  • Hoe de school werkt: wat kan wel en wat kan niet. 

  • Verantwoordelijk te zijn voor wat je zegt, voor gemaakte afspraken. 

  • Rekening te houden met elkaar en respect te hebben voor de mening van de ander. 

  • Meer betrokkenheid te zijn bij de schoolorganisatie 

  • Vergaderen: voorzitter te zijn; verslag te maken; verslag te doen in je groep; vergaderpunten te verzamelen om in de raad te vertellen / over te discussiëren.