Tussenschoolse opvang (TSO)

Kinderen die tussen de middag niet thuis kunnen eten, worden op school professioneel opgevangen. Het team van Brood & Spelen zorgt dat alle overblijvers veelal in hun eigen lokaal in alle rust hun brood kunnen eten. Na het eten is er volop gelegenheid om onder toezicht buiten (soms ook binnen) te spelen.

Brood & Spelen

Brood & Spelen verzorgt op onze school de tussenschoolse opvang (TSO). Brood & Spelen is gericht op het opvangen van kinderen op de basisschool, zowel voor, tijdens als na schooltijd. Ervaring leert dat kinderen graag overblijven. Een aparte eetgelegenheid, met onderscheid tussen jongere en oudere kinderen, voldoende speelmateriaal en genoeg aanwezige vriendjes of vriendinnetjes vinden ze fijn. Het overblijven gebeurt tenslotte in de vrije tijd van de kinderen. Met deze wensen in het achterhoofd verzorgt Brood & Spelen de tussenschoolse opvang. Zij letten erop dat er een goed evenwicht is tussen eten en spelen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de sfeer en de gewoontes tijdens het overblijven aansluiten bij de identiteit van onze school.

Kinderen nemen zelf hun eten en drinken van huis mee. Brood & Spelen vindt gezonde voeding belangrijk. Dat betekent dat snoep, koek, chips, frisdrank en energiedrank tijdens de tussenschoolse opvang niet zijn toegestaan. De exacte afspraken over het overblijven op onze school kunt u vindt u in het document in: https://www.antoniusschool-skovv.nl/ouders/regelingen-en-afspraken/ 

Ieder kind dat, regelmatig of incidenteel, gebruik maakt van de tussenschoolse opvang, dient ingeschreven te staan. U kunt uw kind aanmelden via de websitewww.broodspelen.nl. Wanneer u verhuist of als er andere wijzigingen zijn dan kunt u deze mutatie doorgeven via het ouderportaal.

Houdt bij het opzeggen van de tussenschoolse opvang rekening met twee weken opzegtermijn.

De coördinator van Brood & Spelen is uw contactpersoon voor alles wat met het overblijven te maken heeft. Hier kunt u terecht met uw vragen, opmerkingen en klachten. De coördinator is telefonisch bereikbaar op 06-20613800 of per e-mail viaantonius@broodspelen.nl. Facturatie van het overblijven vindt plaats vanuit het hoofdkantoor in Scherpenzeel. Het kantoor is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 08:30 tot 16:00 uur en op vrijdag van 08:30 tot 12:00 uur op het nummer 033-2588684 of viainfo@broodspelen.nl.

Bekijk ook het magazine van Brood en Spelen

Magezine Brood en Spelen