Plusgroep

Op de Antoniusschool dagen we cognitief getalenteerde leerlingen van groep 1 t/m 8 uit door middel van een breder aanbod, naast de lesstof die als basis in de groepen wordt aangeboden. Naast afstemming binnen de groep, wordt deze groep leerlingen één keer in de week extra uitgedaagd door een gespecialiseerde leerkracht.

Ander aanbod

Op de Antoniusschool dagen we cognitief getalenteerde leerlingen van groep 1 t/m 8 uit door middel van een breder aanbod, naast de lesstof die als basis in de groepen wordt aangeboden. Dit krijgt vorm in de groep, d.m.v. onderwijs in verschillende niveaugroepen, compacten en verrijking in de vorm van verbreding / verdieping en desgewenst in de plusgroep.   
Wij vinden het belangrijk deze leerlingen uit te dagen door ze te prikkelen met onderwerpen die binnen het reguliere aanbod niet of weinig aan bod komen. Te denken valt aan programmeren, techniek, projecten met als doel ontwerpen en onderzoeken, enz. We maken de leerlingen bewust van hun denk- en leerprocessen d.m.v. het bespreken van meta-cognitieve vaardigheden, doorgaans voorafgaand aan de opdracht. Daarnaast ondersteunen we juist deze groep kinderen in het ontwikkelen van hun executieve functies door het bespreekbaar maken van hun mindset en waar nodig het inzetten van geheugentraining.
 
We zijn ons ervan bewust dat voor deze groep kinderen doorgaans het leren leren niet vanzelfsprekend is. Het balanceren op de rand van uitdaging tot een niveau waarop ze niet alles meer direct snappen of kunnen is daarbij de uitdaging.
Een van de leerkrachten is geschoold in het werken met de doelgroep "getalenteerde kinderen" en heeft een dag per week ter beschikking om in verschillende leeftijdsgroepen een uitdagend en passend aanbod voor deze kinderen te verzorgen.