Ouderraad (OR)

De Ouderraad (OR) heeft als doel de belangen te behartigen van de ouders. Ze bestaat uit een aantal enthousiaste ouders van kinderen op de Antoniusschool in een evenredige vertegenwoordiging van ouders met kinderen in de onder-, midden- en bovenbouw. 

Een fijne schooltijd is belangrijk voor kind, ouder en leerkracht. De OR is er daarom voor ú. De OR wil de ouders zo goed mogelijk betrekken bij de school en alles wat er op school gebeurt. Als OR waarderen wij uw inbreng en staan we open voor uw ideeën. 

Wat doet de Ouderraad?

De OR houdt zich onder meer bezig met het organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. We ondersteunen het team bijvoorbeeld bij de organisatie van de Antoniusdag, sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Pasen, de projectweek, de schoolreis en de slotweek. Voor de uitvoering van deze activiteiten doen wij ook een beroep op de ouders. Via de schoolapp vindt u oproepen daarvoor.
Daarnaast heeft de OR een klankbordfunctie voor de ouders. Zij mogen ook, gevraagd en ongevraagd, adviezen geven aan de MR. 
De OR vergadert circa 8 keer per jaar.

Samenstelling van de ouderraad

De ouderraad bestaat uit de volgende leden:

 

 

Ouderbijdrage
De OR beheert ook de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt vooral besteed aan activiteiten. Jaarlijks ontvangt u aan het begin van het jaar een oproep tot betaling. De ouderbijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer 92.68.74.047 t.n.v. ouderraad Antoniusschool o.v.v. naam + groep van het betreffende kind. Mocht u de bijdrage niet kunnen of willen voldoen, neem dan contact op met de penningmeester: Alice van Ginkel (06-25341633)