Aanmelding van uw kind

Voordat u uw kind kunt aanmelden op onze school, heeft de directeur eerst een gesprek met u. Een rondleiding door de school waarbij u een indruk krijgt van het gebouw en hoe we met de kinderen werken, horen daar ook bij. Het is tenslotte belangrijk dat de wijze waarop wij ons onderwijs inrichten, past bij hoe u uw kind opvoedt en wat belangrijk is voor de ontwikkeling van uw kind.

Uw kind aanmelden

Als u na het kennismakingsgespek uw kind aan wilt melden op de Antoniusschool kan dit door middel van het digitale inschrijfformulier. Deze sturen wij u via de mail toe.

Nadat wij het inschrijfformulier van u retour hebben ontvangen, ontvangt u van ons een bevestiging van voorlopige inschrijving.

Een half jaar voor uw kind 4 jaar wordt, ontvangt u van ons het inlichtingenformulier instromende kleuter. Aan de hand van dit formulier bekijken de directeur en de intern begeleider of uw kind extra ondersteuning nodig heeft op school. Hierna ontvangt u van ons een bevestiging van definitieve inschrijving.

Ongeveer zes weken voordat uw kind vier jaar wordt, nemen wij contact met u op over het ‘wennen’. Uw kind kan vier keer een ochtend komen kijken en meedraaien in de kleutergroep. Dit gebeurt in overleg met de stamgroepleider, zodat deze dan uw kind goed kan opvangen en begeleiden. Op dat moment krijgt u ook een welkomstpakket met  informatie over de kleutergroep en de school. Wanneer uw kind 4 jaar is geworden, mag hij/zij dan echt starten op school.